Skigo retained waxes

XC FlourFree / 45g
Regular price
$7.90 USD
Sale price
$7.90 USD
Regular price
Unit price
per 
Sold out
XC Klister /60g
Regular price
$10.30 USD
Sale price
$10.30 USD
Regular price
Unit price
per 
Sold out
HF Kickwax / 45g
Regular price
$19.90 USD
Sale price
$19.90 USD
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Tourpack
Regular price
$18.30 USD
Sale price
$18.30 USD
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Finnish Version Yellow / 45g
Regular price
$19.90 USD
Sale price
$19.90 USD
Regular price
Unit price
per 
Sold out
HF Klister / 60g
Regular price
$19.90 USD
Sale price
$19.90 USD
Regular price
Unit price
per 
Sold out
LF Kickwax / 45g
Regular price
$11.90 USD
Sale price
$11.90 USD
Regular price
Unit price
per 
Sold out